Oferta dotacyjna 2022

OFERTA DOTACYJNA – DOFINANSOWANIE DLA PSZCZELARZY NA ROK 2022

Coroczna oferta dotacyjna dla pszczelarzy, to znakomita okazja, aby rozwinąć swoją pasiekę. Refundacja sporej części kosztów zakupu urządzeń pszczelarskich , pozwala na wyposażenie pracowni pasiecznej w nowy sprzęt. Dofinansowanie z UE dla pasieki jest realizowane w ramach Wsparcia Produktów Pszczelich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 17.12.2013. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jakie produkty obejmuje oferta dotacyjna?

Dofinansowanie w ramach oferty dotacyjnej, obejmuje sprzęt pszczelarski oraz maszyny i urządzenia służące do produkcji pasiecznej. Każdy sprzęt pszczelarski oraz maszyna i urządzenie służące do produkcji pasiecznej, którego koszty zakupu podlegały refundacji, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację przez 5 lat licząc od roku następującego po roku, w którym zakończono realizację projektu.

Dofinansowanie dotyczy także zakupu matek pszczelich i odkładów, oraz refundacji leków do zwalczania warrozy a nawet przeprowadzenia analizy jakości miodu. Zapisując się na kurs pszczelarski, również można liczyć na częściowy zwrot kosztów szkolenia.

Oferta dotacyjna - Dla kogo?

O dofinansowanie na sprzęt pasieczny i pszczoły, może ubiegać się każdy pszczelarz zrzeszony z Kołem Pszczelarskim. Warunkiem jest także posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa pasiecznego, nadawanego prze Powiatowego Lekarza Weterynarii na podstawie wniosku rejestracyjnego. Właściciel pasieki musi posiadać również zezwolenie na sprzedaż bezpośrednią lub rolniczy handel detaliczny (RHD). Wymaga się także, aby dofinansowywane gospodarstwo pasieczne nie miało mniej niż 10 zasiedlonych uli.

Ile wynosi dofinansowanie dla pszczelarzy na rok 2022?

Wysokość dotacji wynosi do 60 proc. ceny netto zakupionego sprzętu.

Nie może to być jednak więcej niż 100 zł na posiadaną rodzinę i nie więcej niż 15 tys. zł łącznie.