Miodarki elektryczne 12 V

Miodarka diagonalna 3-ramkowa, ramka uniwersalna, Ø500mm, elekt. 12V/230V - CLASSICMiodarka diagonalna 3-ramkowa, ramka uniwersalna, Ø500mm, elekt. 12V/230V - CLASSIC
3698,60 zł

Dostępność:
Miodarka diagonalna 4-ramkowa, Ø600mm, elekt.12V/230V - CLASSICMiodarka diagonalna 4-ramkowa, Ø600mm, elekt.12V/230V - CLASSIC
3831,53 zł

Dostępność: w magazynie
Miodarka diagonalna 5-ramkowa, WL, LN, Ø600mm, elekt. 12V/230V - CLASSICMiodarka diagonalna 4-ramkowa, Ø600mm, elekt.12V/230V - CLASSIC
4183,41 zł

Dostępność: w magazynie
Miodarka Lysoň OPTIMA 4 r. zvrat. 12/230V - P72 - 39x24Miodarka Lysoň OPTIMA 4 r. zvrat. 12/230V - P72 - 39x24
6447,14 zł

Dostępność: w magazynie
Miodarka Lysoň OPTIMA 4 r. zvrat. 12/230V - P72 - 39x24Miodarka Lysoň OPTIMA 4 r. zvrat. 12/230V - P72 - 39x24
6482,33 zł

Dostępność:
Miodarka kasetowa 4-kas. Ø800mm, elekt. 12V/230V - OPTIMAMiodarka kasetowa 4-kas. Ø800mm, elekt. 12V/230V - OPTIMA
7248,63 zł

Dostępność:
Miodarka kasetowa 4-kas., WL, Ø900mm, elekt. 12V/230V - OPTIMAMiodarka kasetowa 4-kas., WL, Ø900mm, elekt. 12V/230V - OPTIMA
7637,65 zł

Dostępność:
Miodarka kasetowa 6-kas., Ø800mm, elekt. 12V/230V, OPTIMA Miodarka kasetowa 6-kas., Ø800mm, elekt. 12V/230V, OPTIMA
7940,65 zł

Dostępność:
Miodarka kasetowa 6-kas., Ø800mm, elekt. 12V/230V, OPTIMA Miodarka kasetowa 6-kas., Ø800mm, elekt. 12V/230V, OPTIMA
7426,53 zł

Dostępność: w magazynie
Miodarka kasetowa, 6-kas., D, Ø1000mm, elekt. 12V/230V - OPTIMAMiodarka kasetowa, 6-kas., D, Ø1000mm, elekt. 12V/230V - OPTIMA
8671,77 zł

Dostępność:
Miodarka kasetowa, 6-kas., D, Ø1000mm, elekt. 12V/230V - OPTIMA
10210,25 zł

Dostępność:
Miodarka kasetowa, 6-kas., D, Ø1000mm, elekt. 12V/230V - OPTIMA
9594,47 zł

Dostępność:
Miodarka diagonalna 4-ramkowa, ramka uniwersalna, Ø600mm, ręczno-elekt. 12V/230V - OPTIMAMiodarka diagonalna 4-ramkowa, ramka uniwersalna, Ø600mm, ręczno-elekt. 12V/230V - OPTIMA
4183,41 zł

Dostępność: